Epistle, Gospel and Sermon – Fr. Stephan Anagnostopoulos, Greece

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Epistle, Gospel and Sermon

Fr. Stephan Anagnostopoulos, Greece

God speaks to us through the Sacred readings. The reading from Holy scripture tell us about Jesus’s life and how to follow His teachings. Gospel means “good news.” Both the Gospel and the Epistle readings are meant to inspire us with the good news about God’s love for all of us.

First the Epistle is read. The Epistle is a letter that was written by Saint Paul and other apostles and deemed by the Church to be Holy Scripture. At the beginning we are called to be attentive, to listen closely as we are about to hear God’s wisdom. Then there is the “prokeimenon.” This is a short verse from the Psalms that reveal God’s wonders to us. The reading symbolizes the revelation of the divine mysteries by the Prophets and anticipation of the Kingdom of God on earth. Originally it was a whole psalm chanted in antiphons.

Why is that the Epistle comes before the Gospel? We have an answer given by Saint Nicholas Cabasilas:

“What is said by the Lord Him self is the most perfect revelation, compared to that which is said by the Apostles. And since we mentioned that way is performed in the Divine Liturgy is revealed gradually, there is an upward, gradual journey that is why as we are moving from lower to higher, we first read the Epistle readings and then the Gospel readings” (Saint Nicholas Cabasilas, P.G. 150, 416C).

At the end of the Epistle reading we sing, Alleluia, which is an exclamation of joy which is sung majestically, slowly and melodically. Its actual meaning is Continue reading “Epistle, Gospel and Sermon – Fr. Stephan Anagnostopoulos, Greece”

Advertisements

Hvad er forskellen på at “bede til” og at “tilbede”? ╰⊰¸¸.•¨* Danish

http://heartquestionsandanswers.wordpress.com

HEART QUESTIONS & ANSWERS

Hvad er forskellen på at “bede til” og at “tilbede”?

Bøn er at glæde sig og sige tak, fordi Gud har skabt den fantastiske natur, som omgiver os. Bøn er at knæle ned og bare være stille ved tanken om, at Gud den Almægtige elsker hver enkelt af os personligt og er parat til at dø for os. Denne form for bøn kan beskrives med ét ord: tilbedelse. Ortodokse Kristen tilbeder kun Gud og ingen anden. Ortodokse Kristen tilbeder ikke Jomfru Maria og de andre helgener. Men Ortodokse Kristen beder til helgenerne. Det er jo helt naturligt at bede sine venner og søskende om hjælp, og Guds store familie omfatter også de afdøde. Vi kan stadig tale med dem. Eftersom de er sammen med Gud, er det en god ide også at bede de afdøde om hjælp – især dem som allerede på jorden havde et helt særligt venskab med Gud. Derfor beder Ortodokse Kristen til helgenerne.

For mange mennesker er “bøn” ensbetydende med at bede om noget, som regel om hjælp. Selv mennesker, der aldrig beder til daglig, kan finde på at bede til Gud, hvis de bliver syge eller befinder sig i livsfare. Men bøn er meget andet og meget mere end bøn om hjælp.

Gud er vores Far, og ligesom man ikke kun taler med sine forældre, når man har brug for et eller andet, så beder man som troende heller ikke kun til Gud, når man har problemer. Bøn er først og fremmest samtale med Gud, samvær med Gud. Bøn er at bede Gud om råd og vejledning. Bøn er at lytte til Gud og selv tie stille. Bøn er at sige tak til Gud: tak for livet, som vi har fået af Ham, og tak for alt det gode vi hver eneste dag modtager fra Ham. Bøn er at bryde ud i sang og jubel, fordi Gud har skabt den fantastiske natur, som omgiver os. Bøn er at knæle ned og bare være stille ved tanken om, at Gud den Almægtige elsker hver enkelt af os personligt og er parat til at dø for os. Alle disse former for bøn kan beskrives med ét ord: tilbedelse. Ortodokse Kristen tilbeder kun Gud og ingen anden. Ortodokse Kristen tilbeder ikke Jomfru Maria og de andre helgener.

Når man taler om at “bede til”, tænker man altså umiddelbart på at bede til Gud. Men der findes også en anden betydning af ordene. Det er jo helt normalt at bede hinanden om hjælp i alle mulige dagligdags situationer – man kan bede om hjælp til sine lektier eller til at lappe en cykel. Blandt kristen har det også altid været helt normalt, at man bad hinanden om forbøn.

Hvis ens mor eller søster f.eks. bliver alvorligt syg, så beder man til Gud om, at de må blive raske. Men hvorfor skulle man bede alene? Hvorfor skulle man ikke bede sine venner om at være med på forbønnen? Gud er vores Far, og vores forhold til Ham er derfor dybt personligt. Men Han er ikke kun min Far. Han er alles Far. Alle mennesker, som tror på Ham, er derfor søstre og brødre. Det er ligeså naturligt at bede andre mennesker om forbøn, som det er at bede sine biologiske søskende om hjælp.

Den store familie af Guds børn omfatter også de afdøde. Efter døden går man ind til evigt liv og fællesskab. Vi kan ikke længere se de afdøde, men forbindelsen til dem er bestemt ikke afskåret. Vi kan stadig tale med dem. Eftersom de er sammen med Gud er det en god ide også at bede de afdøde om hjælp – især dem som allerede på jorden havde et helt særligt venskab med Gud. Disse mennesker kaldes helgener. Helgenerne er altså mennesker, som man både kan forsøge at efterligne for at få et godt liv, og som man kan bede til for at få hjælp i konkrete situationer. I sidste instans er det altid Gud som hjælper, og det er kun Ham vi tilbeder. Men forbønnen er et udtryk for, at vi tilhører et fællesskab, én kæmpestor familie.

The Priest is standing before the Holy Gate and exclaims: “Let us attend…” – Fr. Stephan Anagnostopoulos, Greece

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

The Priest is standing

before the Holy Gate and exclaims: “Let us attend…”

Fr. Stephan Anagnostopoulos, Greece

The Priest is standing before the Holy Gate and exclaims: “Let us attend…”, many times in fact. However, this entreaty is the voice of the Church but most people do not pay attention to it… “Let us attend…”, “let us attend…”, and no one attends.

Many say: “We will hear the same things again… again and again”.

Others again say: “We do not understand anything they say…”.

How dare you say that whatever it is they read it is always the same, for you know neither the names of the Prophets, nor the names of the Apostles, nor the names of the Evangelists?

And again, how do you dare say that you do not understand the sacred texts of the Readings during the Diving Liturgy, when you do not study them at home at all? . . .

In order for us not to be “judged”, let us attend! Let us attend! Let us be attentive!

From the book:

Fr. Stephan Anagnostopoulos, Experiences During the Divine Liturgy